Poradenství při oznámení pojistné události příslušné pojišťovně (i zahraniční), včetně provedení
Stanovení vhodného postupu likvidace
Vyřízení veškeré související administrativy
V případě potřeby vypracování znaleckého posudku
Zajištění odprodeje poškozeného vozidla
Zajištění prohlídky poškozeného vozidla
Uplatněné škody na zdraví
Uplatnění ušlého zisku
Vyřizování pojistných událostí vzniklých v zahraničí
Vyřizování pojistných událostí vzniklých se zahraničním viníkem
Stanovení výše škody expertnim systemem Audatex a Eurotax

Pokud je škoda do 100tis kč a nevoláte policii jsme schopni Vám na mistě nehody
pomoci s podklady ,aby viník další den nemohl popírat zavinění (bohužel
zkušenosti z praxe: pozor podepsaní zaznamu o nehodě není přiznáním viníka!)

V případě opravy nečekáme na proplacení pojištovny krycím dopisem a auto Vám dáme ihned po opravě!

My za Vás vyřídíme vše a tím se nedostane do koloběhu, kdy se může stát, že místo aby jste byli odškodněni, budete muset doplácet ze svého!

Poškozeným účastníkům dopravní nehody, plátcům DPH, kteří evidují poškozené vozidlo v majetku podnikání, hradí pojišťovna veškeré prokázané a doložené škody bez příslušné sazby DPH. Poškozený plátce DPH pouze doplácí částku sazby DPH z využitých služeb (odtah poškozeného vozidla, oprava poškozeného vozidla, pronájem náhradního vozidla, atd.) Uhrazené DPH z vystavené fakturace si poškozený uplatní v patřičném zdaňovacím období jako nadměrný odpočet prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

Kdy přivolat policii – Autosklo – Kontakt

lišta lišta