Vyměnujeme lepená i jinak vsazená okna

Vyměnujeme všechny druhy skel do 24hodin ,v některých případech lze i na počkání!

Bezplatnou výměnu skel lze :
-z připojištění v povinného ručení
-z pojistky viníka

K vyřízení pojistné události ze zákonného pojištění požadujeme předložit:

Poškozený (majitel vozidla, na kterém se bude sklo vyměňovat):

* řidičský průkaz
* velký technický průkaz
* malý technický průkaz
* občanský průkaz (nebo platný cestovní pas)
* pojistnou smlouvu
* platný doklad o zaplacení pojistky
* u vozů na leasing “Uvolnění pojistného plnění”, leasingovou smlouvu a kopii velkého technického průkazu

* u firemních vozů zplnomocnění a razítko

Pojištěný – viník (majitel vozidla, které způsobilo škodu):

* řidičský průkaz
* velký technický průkaz
* malý technický průkaz
* občanský průkaz (nebo platný cestovní pas)
* platný doklad o pojištění odpovědnosti a doklad o jeho zaplacení
* u vozů na leasing leasingovou smlouvu a kopii velkého technického průkazu

* u firemních vozů zplnomocnění a razítko

Poškozený (který ma připojištění v pov.ručení):

* řidičský průkaz
* velký technický průkaz
* malý technický průkaz
* občanský průkaz (nebo platný cestovní pas)
* pojistnou smlouvu
* platný doklad o zaplacení pojistky
* u vozů na leasing “Uvolnění pojistného plnění” devinkulace

* u firemních vozů zplnomocnění a razítko

Pokud je vozidlo majetkem leasingové společnosti, požadujeme povolení k opravě vozu (devinkulace).
V případě, že poškozené vozidlo je majetkem firmy která je plátcem DPH, musí uhradit částku DPH za provedenou opravu.


Ekologická likvidace vozidel

lišta lišta